mimarlık
Misyon ve Vizyon

Misyon:

Mimarlık Fakültesi, mesleğinde çağdaş bilgi ve beceriler ile donanmış, eleştirel bakış açısına sahip, takım çalışmasına uyumlu, kendini yenileyen ve çevresine önderlik edebilecek tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, Fakültemiz evrensel değerlere uygun erişilebilir ve sürdürülebilir tasarım ilkeleri ışığında bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda uygulama yapabilecek bireyler yetiştiren bir eğitim anlayışı benimsemektedir.

Vizyon:

Mimarlık Fakültesi’nin öncelikli vizyonu, evrensel tasarım ilkelerine uygun olarak bilime, teknolojiye ve sanata katkıda bulunmak ve bu alanda öncü bir rol oynamaktır. Amaç, çağdaş kent ve mekân kavramlarını sorgulayan, geçmişini doğru ve yanlışlarıyla muhakeme edebilen, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, tartışabilen ve sosyal farkındalık kazanmış olan, araştırmacı meslek insanları yetiştirmektir. Bu bağlamda, mimarlık eğitimi bünyesinde verilen derslerde, öğrencilerimize, stüdyo ve arazi çalışmaları yanı sıra arşiv ve araştırma tekniklerinin kullanımı konusunda deneyim kazandırmak hedeflenmektedir. Böylece, Fakültemiz bünyesinde yetişecek yeni tasarımcıların, araştırarak öğrenen, bilgiyi keşfeden ve yeni bir bilgiye dönüştürebilen, çok yönlü düşünebilen ve ekip çalışması deneyimi kazanmış bireyler olması sağlanacaktır.